TRAINING PERSOONLIJK LEIDERSCHAP

WAT HEB JE TE DOEN EN TE LATEN?

In deze unieke training leer je jouw eigen patronen herkennen en invloed uit te oefenen op jouw gedrag en de effecten die dat bij jezelf en anderen teweeg brengt. Je leert anders sturing te geven en effectieve keuzes te maken in leven en werk. Wat heeft voor jou werkelijk prioriteit? Gedraag je je daarnaar? Wat is jouw wenselijke bijdrage in de omgeving waarin je je bevindt? Welk gedrag en welke acties horen hier bij? Welk(e) niet (meer)? Als je niet langer wilt vastlopen in de jou bekende vicieuze cirkels, maar deze als uitgangspunt voor je ontwikkeling wilt nemen, dan is dit een passende training voor jou.

RESULTAAT
Wij weten de dingen die wij eigenlijk anders zouden willen vaak heel goed. Wij willen dan het ene, maar doen precies het andere. In deze training ervaar je bewust de voor jou bekende afweerhoudingen. Zoals het zoeken van afleiding, het onderdrukken of juist overdrijven van jouw emoties, ontkenning van wat je liever niet wilt weten en het uitstellen van voor jou belangrijke zaken. Er is ruimte voor waardevolle inzichten. Door feedback op wat je doet en laat leer je jouw inconsistenties kennen. Je leert hoe je contact met anderen effectiever en betekenisvoller maakt. Vanuit eigen doelen neem je verantwoordelijkheid voor jezelf, je werk en je relaties met anderen en leer je wat nodig is om concrete stappen te zetten.

Na afloop van deze training heb je focus. En rust en plezier. Je bent zeker van wat je wel en niet wilt. Omdat je in de training ruimschoots en diepgaand hebt geoefend gaat je dat daarna goed af. Je hebt ervaren dat je het kunt. Je benadert situaties voortaan vanuit jouw doorleefde persoonlijke missie en visie. Je maakt andere keuzes in aan wie en aan wat jij jouw aandacht en tijd besteedt.

OPZET
De training is ervaringsgericht en ontwikkelingsgericht. Je leert om actief en bewust in verbinding met anderen te zoeken naar nieuwe wegen om uit de jou bekende impasses te komen. Regelmatig stuit je tijdens de training door deze werkwijze op problemen en situaties waarvoor de jou bekende, geëigende aanpak niet langer toereikend is. 

Er zullen daadwerkelijk momenten van teleurstelling, frustratie, onmacht, onduidelijkheid en verwarring zijn. Wanneer je vastloopt, ondersteunt en begeleidt de trainer door middel van gerichte interventies, analyses, theoretische achtergrondinformatie en passende aanwezigheid. Dat niet alleen: al tijdens de training ervaar je ook ontspanning, rust, duidelijkheid en ruimte. Je wordt je bewust van wat voor jou wel en niet (meer) werkt. Je neemt besluiten om dit voortaan blijvend vorm te geven en verwezenlijken.

DIRECT TOEPASBAAR EN BLIJVEND
Het op een verbredende en verdiepende wijze mobiliseren en hanteerbaar maken van de kennis en ervaring die je al in huis hebt, is een van de bijzondere kenmerken van deze training. Je hebt de toepassing en inzichten meteen in eigen handen: effectief, praktisch, passend en vooral blijvend.

VEREISTEN
Deze intensieve methodiek van leren door direct ervaren, bewustwording, inzicht en toetsen stelt hoge eisen aan jouw inzet en motivatie. Er wordt van je verwacht dat jij bereid en in staat bent jouw persoonlijke (werk)situaties in te brengen. voorafgaand vindt een (telefonisch) instroomgesprek plaats. In dit gesprek inventariseren we wat je leerdoelen zijn en welke situaties je anders wilt benaderen. 

TIJDSINVESTERING 
Training van vijf aaneengesloten dagen. Ma t/m do van 9.30 -17.00 uur. Vrijdag van 9.30-16.00 uur.

  • Intervisiebijeenkomst van drie uur tussen de trainingsblokken in
  • Supervisie trainer tijdens het traject 
  • Gezamenlijke toetsingsdag na zes weken (9.30 tot 16.00u)

Er is geen verdere zelfstudie vereist. Tijdens de training wordt een cursusmap met studiemateriaal verstrekt. 

DATA TRAINING PERSOONLIJK LEIDERSCHAP 2024 

TRA Groep 93: maandag 24 juni t/m vrijdag 28 juni & 9 augustus 2024

TRA Groep 94: maandag 7 oktober t/m vrijdag 11 oktober & 22 november 2024

INFORMATIE EN AANMELDING
Kosten zesdaagse training €3100 (vrijgesteld van BTW) inclusief dagarrangement in Breda met koffie, thee, water, fruit. NB deze kosten zijn exclusief maaltijden en verblijf. De trainingslocatie is in het centrum van Breda met een uitgebreide keuze aan lunchrooms, restaurants en supermarkten. Mocht je tijdens de training in Breda willen overnachten en/of dineren: wij hebben een gevarieerde lijst met tips voor hotels en b&b's in de binnenstad voor je.


Wij zijn een CRKBO (Centraal Register voor Kort Beroepsonderwijs) geregistreerde instelling. Onze opleidingen en trainingen zijn daarom vrijgesteld van btw.

 

ORGANISATIES
De trainingen en opleidingen worden zowel voor bedrijven als met open inschrijving georganiseerd. Een greep uit de organisaties:

Prins Bernhard Cultuurfonds

Deloitte

De Hypotheekshop

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gemeente Culemborg

Gemeente Oss

SSR

HLT Samen

Raad voor de Kinderbescherming

Gemeente Velsen

Curio

Vestia 

Persgroep Nederland| DPG media

GGZ Breburg 

Gemeente Rotterdam

Staatsbosbeheer

Segers Internationaal Transport

Metropool Regio Rotterdam Den Haag

ZOA

Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap

SMS Oncology

Ministerie van Justitie en Veiligheid

The Hunger Project Nederland

BDO Nederland

ABN AMRO

Ministerie van Sociale Zaken Werkgelegenheid

Avans

Siemens

Vogelbescherming Nederland

Landal Greenparks

Niacet

DUO

Kober

Cunningham Lindsey| Sedgwick

RVO

Stichting Intermin

Nederlandse Spoorwegen

Gemeente Den Haag

Haaglanden Medisch Centrum

ROC van Amsterdam

Laurens

Gemeente 's- Hertogenbosch

Ricoh

ROC van Twente

Ministerie van Algemene Zaken

Aegon

Tytho| Deloitte