Teamontwikkeling

Succesvolle teams bestaan uit teamleden die bereid zijn tot werkelijk samenwerken. Een team waarin iedereen positie heeft, weet wat zijn verantwoordelijkheden zijn en die ook neemt. Een team dat met elkaar werk maakt van die momenten waarop dat niet zo is en aangaat wat dan nodig is. Teamleden die begrijpen en oppakken wat de essentie is. Een team waarin ook successen herkend en gevierd worden. Waar ruimte is voor ieders specialisme, waarheid, wijsheid en ervaring. De gezamenlijke taak, de rollen en verwachtingen steeds opnieuw verhelderd en waargemaakt als vanzelfsprekend onderdeel van het samenwerken. Het team moet meerwaarde opleveren. De benodigde onderlinge support in kaart gebracht en blijvend op de agenda. Meepraten, meedoen, meebeslissen. Delen wat gedeeld moet worden, het in de dagelijkse praktijk blijven brengen van ieders expertise, principes en waarden. Blijvend leren als part of the deal. Verder gaan met wat werkt en goed is, kunnen stoppen met wat niet werkt of klaar is. De dynamieken van samen & apart en vertrouwen & wantrouwen als kwaliteitsmechanismen in de samenwerking.

Te vaak neemt de waan van de dag het na teamontwikkelingsdagen over van de goede voornemens. Dat kan anders. Het is mijn specialisme ervoor te zorgen dat mensen anders verder gaan. De gewenste verandering en bestendiging geïntegreerd in de dagelijkse praktijk: dat is de bedoeling. Werken aan zaken die er toe doen. Wat anders, beter of juist bestendigd moet worden stevig realiseren. Dat vraagt intensief samenwerken aan kernzaken, moedige conflictbemiddeling en samenwerkingsversterking. Weten hoe dat moet en vaardigheid ontwikkelen in hoe je dat voortaan effectief met elkaar blijft doen biedt perspectief. 

Neem contact met mij op als het tijd is voor een verhelderend inzicht in de versterkende en beperkende patronen van jullie team.