Opleiding Professionele Identiteit

In iedere open training Persoonlijk Leiderschap werk ik al een aantal jaar met een opleidingsplek naast mij. Als co-trainer zet je tijdens deze opleiding in deze rol jouw eigen doorleefde ervaring in in de ontmoeting met de deelnemers. Deze opleidingsplek biedt je de kunde, de kennis en de professionele beroepshouding om de Van Veen-werkwijze in je eigen werk te gebruiken. Nieuw is dat in 2022 de Opleidingsgroep van start is gegaan: alle deelnemers zijn gevorderd en leren de werkwijze gezamenlijk.

DOELGROEP
Ervaren (team)coaches, trainers, (bege)leiders, veranderaars, programmamanagers, HR-managers die bij voorkeur minimaal 1x de training Persoonlijk Leiderschap hebben gevolgd. Met enthousiastelingen voor wie dit niet geldt vindt een afstemmend instroomgesprek plaats.

OPZET
Ik neem je mee in de achtergronden van de methodiek en het ontwikkelen van jouw leiderschaps- en/of begeleiderschapsvaardigheden. Je leert de didactische modellen kennen, herkennen en gebruiken: de vijf werkwijzen, de theorie achter mijn methodiek NAASTKUNDE, het werken met besluitvormingsprocessen, action learning, overdrachtsprincipes, thema's en elementen uit de TA en systemisch werken. Je krijgt inzicht in de fasen van de samenwerkingsmethodiek, het schakelen tussen de interventieniveaus: leren door inzicht, ervaren en doen. Presentatie: aanwezig zijn en aangehaakt volgens het Wiel van Samenwerken, congruentie en consistentie in relatie tot ieders individuele dynamiek en de groepsdynamiek. Methodiek en didactiek: inzicht in de tevredenheidsmethode met het typerende gebruik van stiltes en onderbrekinginterventies, inzicht in en werken met vijf-fasenmethode, werken met contracten,  Groep en groepsprocessen. Tijdens de opleiding krijg je gericht feedback op jouw specifieke ontwikkelvraag. 

KOSTEN Training en dagarrangement
€3950 (vrijgesteld van BTW) inclusief dagarrangement met koffie, thee, water, fruit en lunch*. 
*NB Als je in Breda wilt overnachten tijdens de training: regel dan zelf je diners en overnachtingen. Het programma duurt iedere dag tot 17.30 uur. De locatie is in het centrum van Breda.

DATA OPLEIDING 2022
OPL 1  31 oktober t/m 4 november & 15, 16 december 2022

OPL 2  26 t/m 30 juni & 31 augustus, 1 september 2023

ORGANISATIES
Mijn trainingen en opleidingen worden zowel voor bedrijven als met open inschrijving georganiseerd. Een greep uit organisaties voor en met wie ik gewerkt heb.

Prins Bernhard Cultuurfonds

Deloitte

De Hypotheekshop

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gemeente Culemborg

Gemeente Oss

SSR

HLT Samen

Raad voor de Kinderbescherming

Gemeente Velsen

Curio

Vestia 

Persgroep Nederland| DPG media

GGZ Breburg 

Gemeente Rotterdam

Staatsbosbeheer

Segers Internationaal Transport

Metropool Regio Rotterdam Den Haag

ZOA

Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap

SMS Oncology

Ministerie van Justitie en Veiligheid

The Hunger Project Nederland

BDO Nederland

ABN AMRO

Ministerie van Sociale Zaken Werkgelegenheid

Avans

Siemens

Vogelbescherming Nederland

Landal Greenparks

Niacet

DUO

Kober

Cunningham Lindsey| Sedgwick

RVO

Stichting Intermin

Nederlandse Spoorwegen

Gemeente Den Haag

Haaglanden Medisch Centrum

ROC van Amsterdam

Laurens

Gemeente 's- Hertogenbosch

Ricoh

ROC van Twente

Ministerie van Algemene Zaken

Aegon

Tytho| Deloitte