Opleiding Professionele Identiteit

WAAR STA JIJ EIGENLIJK VOOR?

Waar ben jij van? Weet jij waar je  (voor) staat en beken je voldoende kleur? Waarvoor moeten mensen bij jou zijn? En wanneer moeten ze jou vooral 'niet bellen'? En -niet onbelangrijk- weten zij dat ook?  Vaak weet je niet eens zo goed wat jou bijzonder maakt in je werk: wanneer jij echt op je plek bent. En wat jouw voorwaarden zijn om werkelijk tot je recht te komen. Omdat het voor jou zo vanzelfsprekend is, dat je er meestal niet bij stilstaat. Op bepaalde momenten in je leven werkt het als je wat meer antwoorden hebt.

Als je je afvraagt of je (nog) op je plek zit bijvoorbeeld. Het gevoel hebt dat er meer in je zit, maar je niet goed je vinger kunt leggen op wat dat precies is.  Als je je oog hebt laten vallen op een andere positie en je je daarvoor stevig wil profileren. Omdat het je tijd is en je deze kans wilt grijpen. Of als je je huidige positie wil bestendigen en het je lekker lijkt om daarin eindelijk te mogen ontspannen. Dan heeft het zin je Professionele Identiteit te (leren) kennen. Jouw persoonlijke professionele gebruiksaanwijzing waarmee je werksituaties zeker en doorleefd benadert. In je eigen hoofd krijg je meestal dezelfde antwoorden op je eigen vragen. Je identiteit vorm je juist in contact en via samenwerking met anderen.

In deze Opleiding Professionele Identiteit krijg je andere antwoorden op je bekende vragen. Leer mij -en jezelf- jouw vicieuze cirkels kennen. Ik leer je met liefde en plezier mijn werkwijze in het Professioneel (bege)leiderschap.

DOELGROEP
Ervaren leiders, begeleiders, (team)coaches, veranderaars, programmamanagers, specialisten en HR-managers die bij voorkeur minimaal 1x de training Persoonlijk Leiderschap hebben gevolgd. Met enthousiastelingen voor wie deze voorwaarde niet geldt vindt een afstemmend instroomgesprek plaats.

OPZET
Deze Opleiding Professionele Identiteit biedt je de kunde, de kennis en de professionele beroepshouding die je aansprak tijdens de Training Persoonlijk Leiderschap. Ik neem je mee in de achtergronden van de methodiek en het ontwikkelen van jouw leiderschaps- en/of begeleiderschapsvaardigheden. Je leert de didactische modellen kennen, herkennen en gebruiken: de vijf werkwijzen, de theorie achter mijn methodiek NAASTKUNDE, het werken met besluitvormingsprocessen, action learning, overdrachtsprincipes, thema's en elementen uit de TA en systemisch werken. Je krijgt inzicht in de fasen van de samenwerkingsmethodiek, het schakelen tussen de interventieniveaus: leren door inzicht, ervaren en doen. Presentatie: aanwezig zijn en aangehaakt volgens het Wiel van Samenwerken, congruentie en consistentie in relatie tot ieders individuele dynamiek en de groepsdynamiek. Methodiek en didactiek: inzicht in de tevredenheidsmethode met het typerende gebruik van stiltes en onderbrekinginterventies, inzicht in en werken met de vijf-fasenmethode, werken met Contracten,  Groep en groepsprocessen. Tijdens de opleiding krijg je gericht feedback op jouw specifieke ontwikkelvraag. 

KOSTEN OPLEIDING
€3950 (vrijgesteld van BTW) inclusief dagarrangement met koffie, thee, water en fruit. De lunch wordt niet door ons verzorgd: de opleidingslocatie is omringd door restaurants en uitgebreide supermarkten.*
*NB Als je in Breda wilt overnachten tijdens de opleiding: regel dan ook zelf je diners, overnachtingen en ontbijt. Het programma duurt iedere dag tot 17.00 uur. De locatie is in het centrum van Breda.

DATA OPLEIDING 2024

OPL Groep 4 24 t/m 28 juni & 9 augustus 2024

ORGANISATIES
Mijn trainingen en opleidingen worden zowel voor bedrijven als met open inschrijving georganiseerd. Een greep uit organisaties voor en met wie ik gewerkt heb.

Prins Bernhard Cultuurfonds

Deloitte

De Hypotheekshop

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gemeente Culemborg

Gemeente Oss

SSR

HLT Samen

Raad voor de Kinderbescherming

Gemeente Velsen

Curio

Vestia 

Persgroep Nederland| DPG media

GGZ Breburg 

Gemeente Rotterdam

Staatsbosbeheer

Segers Internationaal Transport

Metropool Regio Rotterdam Den Haag

ZOA

Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap

SMS Oncology

Ministerie van Justitie en Veiligheid

The Hunger Project Nederland

BDO Nederland

ABN AMRO

Ministerie van Sociale Zaken Werkgelegenheid

Avans

Siemens

Vogelbescherming Nederland

Landal Greenparks

Niacet

DUO

Kober

Cunningham Lindsey| Sedgwick

RVO

Stichting Intermin

Nederlandse Spoorwegen

Gemeente Den Haag

Haaglanden Medisch Centrum

ROC van Amsterdam

Laurens

Gemeente 's- Hertogenbosch

Ricoh

ROC van Twente

Ministerie van Algemene Zaken

Aegon

Tytho| Deloitte