Training Persoonlijk Leiderschap

Tijd voor een verandering die je verder brengt

Beginnen bij het begin. Van daaruit weer verder gaan. Niet langer vastlopen in jouw bekende vicieuze cirkels, maar deze cirkels als uitgangspunt voor je ontwikkeling nemen. Eigen patronen bewust herkennen en begrijpen. Invloed uitoefenen op je gedrag en op wat dat teweeg brengt bij jezelf en anderen. Anders sturing geven aan je leven en passende keuzes maken in leven en werk. 

Wat levert het op
Het gaat er niet om dat je wezenlijk moet veranderen. Het gaat erom dat je herkent wat je als vanzelf doet. Je leert jezelf anders kennen en begrijpen en versterkt je autonomie. Je leert hoe je contact met anderen effectiever en betekenisvoller maakt. Vanuit eigen doelen neem je verantwoordelijkheid voor jezelf, je werk en je relaties met anderen. Je  integreert wat nodig is om concrete stappen te zetten. Je herkent waar jouw keuzemomenten zijn in oude en nieuwe bewegingen. Je hebt in de training ervaren dat je het kunt. Je benadert situaties wetend hoe je jezelf klem kan zetten en hoe het anders kan, zodat je bewust kiest voor een werkende aanpak. Hierdoor maak je meer ruimte en tijd voor wat werkelijk jouw aandacht en inzet vraagt.

Opzet
Wij weten de dingen die wij eigenlijk anders zouden willen vaak heel goed. Wij willen dan het ene, maar doen het andere. In deze training ervaar je bewust jouw bekende afweerhoudingen. Zoals het zoeken van afleiding, het onderdrukken of juist overdrijven van emoties, ontkenning van wat je liever niet weet, het instandhouden van illusies en het uitstellen van voor jou belangrijke zaken.

Deze training is ervaringsgericht en ontwikkelingsgericht. Je leert om actief en bewust in verbinding met anderen te zoeken naar nieuwe wegen om uit de jou bekende impasses te komen. Regelmatig stuit je tijdens de training door deze werkwijze op problemen en situaties waarvoor de jou bekende, geëigende aanpak niet langer toereikend is. Er zijn daadwerkelijk momenten van teleurstelling, frustratie, onmacht, onduidelijkheid en verwarring. Wanneer je hierin vastloopt, ondersteunen en begeleiden de trainers met gerichte interventies, analyses, theoretische achtergrondinformatie en hun aanwezigheid. Dat niet alleen; al tijdens de training ervaar je ook ontspanning, zin, rust, duidelijkheid en ruimte. Je wordt je bewust van wat voor jou wel en niet (meer) werkt. Je neemt besluiten om dit voortaan blijvend vorm te geven en verwezenlijken.

Investering 
De kosten voor deelname aan deze training zijn €2.375 excl. BTW
De kosten voor verblijf in het hotel zijn €690 (excl. BTW en extra consumpties)

Daarin zijn inbegrepen:
• Intakegesprek met een van de trainers
• Vier trainingsdagen en drie avonden
• Drie overnachtingen, ontbijt, lunch en diner
• Intervisiebijeenkomst
• Outtakegesprek met een van de trainers
• Een terugkomdag
• Een supervisiedagdeel na drie maanden

Data 2019

26 februari t/m 1 maart 2019 & 12 april 2019 (vol)

2 t/m 5 juli 2019 & 30 augustus 2019   (vol)

10 t/m 13 september 2019 & 1 november 2019 inschrijven

19 t/m 22 november 2019 & 10 januari 2020 inschrijven