TRAINING PERSOONLIJK LEIDERSCHAP

TIJD VOOR EEN VERANDERING DIE JE VERDER BRENGT

Wil je effectiever communiceren? Wil je meer energie en plezier uit werk en relaties? Wil je meer grip op en bewuster omgaan met lastige situaties? In vier dagen tijd leer je om niet langer vast te lopen in jouw bekende vicieuze cirkels, maar deze cirkels als uitgangspunt voor je ontwikkeling nemen. Eigen patronen nu eens echt bewust herkennen en begrijpen. Invloed uitoefenen op je gedrag en op wat dat teweeg brengt bij jezelf en anderen. Anders sturing geven aan en passende keuzes maken in je leven en werk. 

WAT LEVERT HET OP
Het gaat er niet om dat je wezenlijk moet veranderen. Het gaat erom dat je herkent wat je als vanzelf doet. Je leert jezelf tijdens deze training anders kennen en begrijpen en versterkt je autonomie. Je leert hoe je contact met anderen effectiever en betekenisvoller maakt. Vanuit eigen doelen neem je verantwoordelijkheid voor jezelf, je werk en je relaties met anderen. Je  integreert wat nodig is om concrete stappen te zetten. Je herkent waar jouw keuzemomenten zijn in oude en nieuwe bewegingen. Je leert hoe je datgene wat je in situaties bevalt en niet bevalt richtinggevend laat zijn in hoe je je positioneert: hoe je plek inneemt en hoe je je verhoudt tot anderen. Je hebt in de training ervaren dat je dit herkent en wat bij jou passende interventies zijn. Je benadert situaties wetend hoe je jezelf klem kan zetten en hoe het anders kan, zodat je bewust kiest voor een werkende aanpak. Hierdoor maak je meer ruimte en tijd voor wat werkelijk jouw aandacht en inzet vraagt en doe je wat je doen moet.

OPZET
Je weet de dingen die je eigenlijk anders zouden willen vaak heel goed. Je wil dan het ene, maar doet het andere. In deze training ervaar je bewust jouw bekende afweerhoudingen. Zoals het zoeken van afleiding, het onderdrukken of juist overdrijven van emoties, ontkenning van wat je liever niet weet, het instandhouden van illusies en het uitstellen van voor jou belangrijke zaken. 

Deze training is ervaringsgericht en ontwikkelingsgericht. Je leert om actief en bewust in verbinding met anderen te zoeken naar nieuwe wegen om uit de jou bekende impasses te komen. Regelmatig stuit je tijdens de training door deze werkwijze op problemen en situaties waarvoor de jou bekende, geëigende aanpak niet langer toereikend is. Er zijn daadwerkelijk momenten van teleurstelling, frustratie, onmacht, onduidelijkheid en verwarring. Wanneer je hierin vastloopt, ondersteunt en begeleidt Suzanne met gerichte interventies, analyses, theoretische achtergrondinformatie en haar aanwezigheid. Dat niet alleen; al tijdens de training ervaar je ook ontspanning, zin, rust, duidelijkheid en ruimte. Je wordt je bewust van wat voor jou wel en niet (meer) werkt. Je neemt besluiten om dit voortaan blijvend vorm te geven en verwezenlijken. Voor sommigen is juist het traject direct na de training, waar de dingen doorwerken en op hun plek vallen van ongekend belang. 

INVESTERING VIERDAAGS PROGRAMMA 
De kosten voor deelname aan dit programma zijn €2.500 (vrijgesteld van BTW)
De kosten voor verblijf in het hotel zijn €690 (excl. BTW en extra consumpties) 

Daarin zijn inbegrepen:
• (Telefonisch) Intakegesprek met de trainer 
• Vier aaneengesloten trainingsdagen 
• (optioneel) Drie overnachtingen, ontbijt, lunch en diner
• Intervisiebijeenkomst
• Tussentijds supervisiecontact met de trainer
• Een terugkomdag van 10.00-16.00 uur

Er is geen verdere zelfstudie noodzakelijk. Tijdens de intake wordt informatie over de voorbereiding gegeven. Tijdens de training wordt een cursusmap met studiemateriaal verstrekt.

DATA 2021

di 24 t/m vrij 27 augustus & 1 oktober 2021  inschrijven niet meer mogelijk

di 28 september t/m vrij 1 oktober & vrij 5 november 2021 inschrijven niet meer mogelijk

di 23 t/m 26 november 2021 & vrij 7 januari 2022 inschrijven niet meer mogelijk

DATA 2022

di 15 t/m vrij 18 maart & do 14 april 2022

di 7 t/m vrij 10 juni & vrij 8 juli 2022

di 30 augustus t/m vrij 2 september & vrij 14 oktober 2022 

di 29 november t/m vrij 2 december 2022 & vrij 13 januari 2023