Training Persoonlijk Leiderschap

Wil je effectiever communiceren? Wil je meer energie en plezier uit werk en relaties? Hoe wil je omgaan met weerstand en lastige situaties? Niet langer vastlopen in bekende vicieuze cirkels, maar deze als uitgangspunt voor je ontwikkeling nemen. Anders sturing geven aan je leven en duidelijke keuzes maken in leven en werk.

Individueel Traject Persoonlijk Leiderschap

  • 1 op 1 begeleiding 
  • Intensief èn snel 
  • Fundament van je leiderschap
  • Resultaten direct toepasbaar in je dagelijkse praktijk
  • De balans opmaken van wat er al is
  • Anders verder 

Verandertrajecten

In verandertrajecten in organisaties werk ik parallel met managers en medewerkers. Cultuurtrajecten in tune met de gewenste organisatieontwikkeling; door Coaching, Training en de Satisfaction Method.